Vertimo kelias Lietuvoje

Vertimo kelias Lietuvoje : kada viskas prasidėjo?

Pirmieji vertimai raštu buvo atlikti dar antikos laikais, tačiau Lietuvoje to buvo imtasi tik XVI amžiuje, kuomet atsirado pirmieji raštai lietuvių kalba. Kaip ir daugelyje kitų šalių, Lietuvoje pirmiausia buvo verčiami religiniai tekstai – ankstyviausiu vertimu yra laikomos 24 poterių eilutės, užrašytos dzūkų tarme. Šis vertimas pasirodė 1503 metais lotyniškoje knygoje „Tractatus sacerdotalis” (,,Traktatas kunigams“): kaip daugelis mūsų žino, pirmoji lietuviška knyga pasirodė praėjus kiek daugiau nei keturiasdešimčiai metų. Po šių reikšmingų įvykių vertimų buvo atlikta ir daugiau, todėl pasidomėkime, kokie jų yra laikomi pačiais svarbiausiais.

Vertimo kelias Lietuvoje

Vertimai M. Mažvydo „Katekizme“

Pirmoji lietuviška knyga – ne vien tik Martyno Mažvydo nuopelnas. Jos pasirodymui didelę reikšmę turėjo ir kiti Lietuvos šviesuoliai: Abraomas Kulvietis išvertė kai kurias psalmes ir giesmes, o S. Rapolionis ir J. Zablockis taip pat vertė giesmes iš lenkų ir lotynų kalbų. Yra žinoma, kad S. Rapalionis buvo pradėjęs versti Bibliją į lietuvių kalbą, tačiau didesnį darbą atliko J. Brietkūnas, kuris vertė iš hebrajų kalbos, ir šį originalą lygino su graikišku, lotynišku ir vokišku vertimu.

vertimai minimi Mazvydo Katekizme

M. Daukšos nuopelnai

Daukšos atlikti vertimai taip pat labai reikšmingi – 1595 metais buvo išleistas ispanų jėzuitų J. Ledesmos „Katekizmas, arba mokslas, kiekvienam krikščioniui privalus“ knygos vertimas. Šis vertimas pasižymėjo ne tik sklandumu, bet taip pat ir kalbos turtingumu, tačiau svarbiausiu M. Daukšos darbu yra laikomas 1599 metais atliktas pamokslų rinkinio „Postilė“ vertimas. Išversta knyga pasižymėjo liaudiškumu ir vaizdingumu, tačiau vertimas buvo ir ypatingai tikslus.

Mikalojus Dauksa

Kiti reikšmingi darbai

Religinių tekstų vertimas yra reikšmingas kone visose pasaulio šalyse, tad ir Lietuva taip pat nėra išimtis. Bandymų išversti Bibliją buvo iš tiesų nemažai, tačiau visos Biblijos vertimas buvo atliktas tik 1701 metais. Praėjus keliems dešimtmečiams buvo išleistas antrasis vertimas, kuris buvo tikslesnis ir vaizdingesnis. Teigiama, kad būtent Biblijos vertimas turėjo itin didelę reikšmę Lietuvos raštijos istorijai: tai leido praturtinti literatūrinės kalbos leksiką. Nors ilgą laiką ypatingai didelis dėmesys buvo skiriamas religiniams tekstams, tačiau XVIII amžiaus pradžioje  pasirodė ir pasaulietinės literatūros kūrinio vertimas – 10 Ezopo pasakėčių.

Daugiau informacijos rasite čia : Vertimo paslaugos | Dokumentų vertimas | Vertimas internetu